Na naszym staramy się na bieżąco wyszukiwać najciekawsze i najbardziej istotne informacje z zakresu aktywności w wirtualnej przestrzeni.

Współpraca


Partnerzy

Od samego początku naszej działalności wierzymy, że kluczem do pozytywnej zmiany jest współpraca z podmiotami z różnych sektorów, dziedzin i obszarów.

Patronaty

Z przyjemnością podejmiemy się patronatu merytorycznego nad inicjatywami, mającymi na celu zwiększanie świadomości w zakresie Internetu i jego bezpiecznego wykorzystania.

Wolontariat

Fundacja Bezpieczniej w Sieci szuka wolontariuszy do wsparcia projektów edukacyjnych oraz kampanii społecznych.